Na zwiedzanie browaru i muzeum
zapraszamy tylko osoby pełnoletnie

Prosimy o rezerwację z kilkudniowym wyprzedzeniem. Po wysłaniu formularza rezerwacji skontaktujemy się w ciągu trzech dni, żeby potwierdzić termin zwiedzania.

*Oświadczam, że wszystkie osoby planujące wziąć udział w zwiedzaniu są pełnoletnie.
* Akceptuję regulamin zwiedzania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego przez Kompanię Piwowarską S.A., 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 11 . zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;. Przyjmuję do wiadomości, że
1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji rezerwacji jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) niezbędnym do realizacji rezerwacji na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
2) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych KP SA, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych, podmiot współpracującym z KP w zakresie realizacji rezerwacji.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
1) do żądania od dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
2) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do realizacji rezerwacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji rezerwacji. W przypadku zgody na marketing bezpośredni produktów i usług KP, zgoda jest dobrowolna i nie ma konsekwencji niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
8. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje kategorie danych wskazane w formularzu oraz dane niezbędne do wystawienia FV.
9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. KP SA nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.