Regulamin zakupu i realizacji voucherów w Muzeum Tyskich Browarów Książęcych

 1. Definicja vouchera:
  1. Nabywca/Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Muzeum Tyskich Browarów Książęcych voucherem, akceptująca postanowienia Regulaminu Muzeum Tyskich Browarów Książęcych.
  2. Zakup vouchera – dokonanie przez nabywcę vouchera płatności kwoty odpowiadającej wartości wybranego vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień zakupu vouchera.
  3. Realizacja vouchera – wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez Muzeum Tyskich Browarów Książęcych usługi. Warunkiem realizacji świadczeń przez Muzeum Tyskich Browarów Książęcych jest wcześniejsza rezerwacja terminu.
  4. Voucher może być realizowany wyłącznie w Muzeum Tyskich Browarów Książęcych.
  5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
  6. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
  7. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
  8. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy.
 2. Zasady korzystania z Vouchera:
  1. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
   • Upłynął termin ważności Vouchera.
   • Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 3. Realizacja i uprawnienie wynikające z vouchera:
  1. Vouchery nie mogą̨ być realizowane w okresie, w którym obowiązuje zwiedzanie specjalne typu: Industriada, Noc Muzeum, Nocne Zwiedzanie, itp.
  2. Aby skorzystać z vouchera należy się skontaktować z recepcją telefonicznie lub mailowo i ustalić termin wykorzystania vouchera.
 4. Postanowienia końcowe:
  1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów
  2. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
  3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
  4. Regulamin jest dostępny na stronie: www.zwiedzbrowar.pl